Charter
VZW Wolugraphic

Adress: Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel
BTW Wolugraphic: 424 772 304
Redactie: Gaëlle Daneels - 02/773 07 47 - gdaneels@woluwe1150.be
Advertenties: Worldwidecom - Patrick Molitor, 
GSM : 0475/ 30 64 39 - Email: pub@wolumag.info
Composition & Mise en page : Sandrine van Ysendyck,
10heuresdix@gmail.com / gsm : 0474/ 59 60 56
Photo's: Patrick Rahier - prahier@woluwe1150.be - gsm : 0478/ 608 308
Verantwoordelijke Uitgever: Benoît Cerexhe
Afgevaardigde Bestuurder: Antoine Bertrand

Wolumag respecteert Het redactioneel charter dat door alle verkozenen van de gemeente ondertekend werd. De verantwoordelijkheid voor de ondertekende bijdragen berust bij de auteur(s).